Protivpožarni aparati

///Protivpožarni aparati
Protivpožarni aparati2019-02-02T19:39:45+01:00

Atestirani protivpožarni aparati svih veličina za gašenje raznih vrsta požara. Protivpožarni aparti Stac plastic u bocama od 500 ml i 1000 ml proizvedeni su u Italiji.

Ručni aparati za gašenje prahom izrađuju se u skladu sa standardom SRPS Z.C2.035 u dve verzije: sa bočicom i pod stalnim pritiskom. Ovi aparati sa punjenjem od 2,3,6,i 9 kg praha koriste se za gašenje požara na putničkim automobilima (S-1, S-1A), kombi vozilima (S-2, S-2A) i teretnim vozilima do 2t (S-3, S-3A).

Za gašenje požara na kamionima, autobusima, cisternama, lokomotivama, benzinskim pumpama, u industrijskim objektima, magacinskim i drugim radnim prostorijama, kao i stambenim zgradama koriste se aparati S-6, S-6A, S-9 i S-9A. Aparat S6A za gašenje požara za objekte do 35m2 dok je aparat S9A za gašenje požara za objekte do 50m2.